Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 23 czerwca 2010 roku do Kuratorów Oświaty o zwrócenie uwagi dyrektorom przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na problem przyprowadzania do placówek dzieci z różnego rodzaju infekcjami.

Do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszają się rodzice, których dzieci zarażane są różnego typu chorobami w czasie pobytu w przedszkolach. Ich zdaniem wielu dorosłych bagatelizuje ten problem i posyła do placówki dzieci z objawami kaszlu czy kataru. Marek Michalak zwrócił się wiec do Kuratorów Oświaty o uczulenie na ten problem dyrektorów placówek, zajmujących się opieką nad małymi dziećmi. Rzecznik poprosił również o rozważenie możliwości wprowadzenia do statutów przedszkoli regulacji, określających uprawnienia i obowiązki pracowników w stosunku do chorych dzieci i ich rodziców.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Kuratorów Oświaty

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 23 czerwca 2010 roku do Kuratorów Oświaty o zwrócenie uwagi dyrektorom przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na problem przyprowadzania do placówek dzieci z różnego rodzaju infekcjami.