Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 15 września 2010 roku udział w konferencji prasowej Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, dotyczącej objęcia dozorem elektronicznym skazanych za pedofilię. W spotkaniu uczestniczyli również prof. Andrzej Zoll - Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz Jakub Śpiewak, Prezes Fundacji Kidprotect.pl.

Szczegóły przygotowanych przepisów - poza Ministrem - przedstawiali: Podsekretarz Stanu - Zbigniew Wrona, Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjno - Prawnego - Tomasz Szafrański oraz gen. Paweł Nasiłowski - pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego. System dozoru elektronicznego, umożliwiający monitorowanie miejsca pobytu osoby skazanej za czyny pedofilskie, może zacząć działać od początku roku 2012. Zdaniem Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego monitoring elektroniczny będzie w tym przypadku pełnił funkcję prewencyjną, umożliwi także weryfikowanie wypełniania przez skazanego obowiązku leczenia ambulatoryjnego po opuszczeniu przez niego zakładu karnego. Ponadto w przypadku popełnienia przez skazanego przestępstwa ułatwi jego schwytanie i pozwoli na kontrolę zakazu zbliżania się sprawcy do ofiary.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 15 września 2010 roku udział w konferencji prasowej Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, dotyczącej objęcia dozorem elektronicznym skazanych za pedofilię. W spotkaniu uczestniczyli również prof. Andrzej Zoll - Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz Jakub Śpiewak, Prezes Fundacji Kidprotect.pl.