Skip to:

28 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie związanych z rodzicielstwem uprawnień pracowników, określonych w art. 188 Kodeksu pracy.

Do Rzecznika Praw Dziecka docierają sygnały od rodziców - pracowników wychowujących więcej niż jedno dziecko do 14 roku życia - świadczące o tym, że obowiązujący wymiar dni tytułem zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 Kodeksu pracy jest niewystarczający. Marek Michalak zwrócił się do Minister Jolanty Fedak o analizę problemu i rozważenie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zmianę przepisów.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

28 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie związanych z rodzicielstwem uprawnień pracowników, określonych w art. 188 Kodeksu pracy.