Skip to:

W Międzynarodowym Dniu Telefonów Zaufania dla Dzieci Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odbył dyżur na linii interwencyjnej 800 12 12 12. Podczas godzinnego dyżuru odbył kilka rozmów zarówno z dziećmi jak i dorosłymi.

Marek Michalak w swojej karierze zawodowej spędził kilkanaście lat odbierając telefony od osób w potrzebie, dlatego też - jak powiedział - możliwość powrotu choćby na chwilę do pracy opierającej się na bezpośrednim kontakcie z osobami będącymi w potrzebie, była dla niego niezwykle ważna. - Codziennie specjaliści naszej linii odbierają nawet do kilkuset telefonów, to pokazuje jak ważną rolę pełni on w życiu innych ludzi. Potwierdza to tym samym zasadność jego istnienia. Ze względu na moje doświadczenie zawodowe wiem, że tego typu praca interwencyjna, to niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie. To od osób, które podnoszą słuchawkę zależy często życie, bezpieczeństwo, samopoczucie osób trzecich - powiedział Rzecznik.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 uruchomiono 20 listopada 2008 roku, w 19. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Od początku jego istnienia do dziś podjęto blisko 90.000 tys. spraw. Jak podkreśla Marek Michalak trudno obecnie wyobrazić sobie działalność instytucji i organizacji zajmujących się pomocą najmłodszym bez wykorzystania narzędzia, jakim są telefony zaufania.

Jak podkreślają dyżurujący przy telefonach zaufania specjaliści, rozmowa jest często pierwszym krokiem w poszukiwaniu pomocy. Łatwiej mówić o intymnych sprawach anonimowo, bez patrzenia rozmówcy w oczy, ze świadomością, że w każdej chwili można przerwać kontakt. Telefon zaufania jest dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto potrzebuje rady, wsparcia lub zwyczajnej rozmowy w trudnych chwilach. Dziecięce telefony zaufania łączy poważne podejście do każdego problemu przedstawianego przez dzieci.