Skip to:

27 sierpnia 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z byłą Posłanką na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej a obecnie Wiceprzewodniczącą SLD Katarzyną Piekarską. Pani Katarzyna Piekarska przedstawiła założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rzecznik z zainteresowaniem wysłuchał pomysłów i wniosków swojego gościa, podtrzymując wcześniej złożoną publicznie deklarację, że pragnie pełnić swój urząd całkowicie apolitycznie zachęcając do współpracy przedstawicieli wszelkich opcji politycznych, różnych wyznań i szerokiej gamy organizacji pozarządowych. Pan Marek Michalak potwierdził potrzebę stworzenia zespołów eksperckich ponad wszelkimi podziałami, które zajmą się wypracowywaniem konkretnych rozwiązań systemowych zmierzających do minimalizacji, a najlepiej całkowitej likwidacji wszelkich przejawów łamania w Polsce praw dziecka.