Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w zebraniu członków ENOC organizowanym przez greckiego Rzecznika Praw Dziecka wraz z UNICEF w Atenach. Tematem spotkania była  ochrona praw małoletnich cudzoziemców.

W konferencji, oprócz polskiego RPD, brali udział rzecznicy z Belgii, Bośni i Hercegowiny, Francji, Gruzji, Holandii, Irlandii, Islandii, Katalonii, Kraju Basków, Litwy Mołdawii, Norwegii, Serbii, Szkocji, Szwecji, Włoch, a także przedstawiciele instytucji ochrony praw dziecka Austrii i Niemiec,  UNICEF i ONZ w osobie Marty Santos Pais, Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Przemocy Wobec Dzieci. Podczas wielogodzinnych obrad dyskutowano o zaleceniach grupy roboczej ENOC dotyczących ochrony praw małoletnich cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci bez opieki.

Uczestnicy konferencji w sposób szczególny skupili się na procesie włączenia społecznego. Podkreślono, iż ważne jest aby małoletni cudzoziemcy uczęszczali do klas mieszanych w szkołach publicznych, co ułatwia im integrację z rówieśnikami w kraju przebywania.

Zalecenia dotyczyły też przyjaznej dziecku procedury przyjęcia imigrantów w kraju przyjmującym, tak by zapewnić ochronę praw dziecka ze zwróceniem uwagi na prawo do bycia wysłuchanym na poziomie stosownym do wieku.

W trosce o dzieci bez opieki

Seminarium było okazją do dzielenia się doświadczeniami i sformułowania zaleceń zgodnych z wypracowanymi praktykami w zakresie ochrony praw dziecka w kontekście migracji. Opracowane zalecenia mają stanowić wskazówki do tworzenia procedur przyjęcia  szczególnie dzieci bez opieki.

Wspomniano o konieczności tworzenia instytucji kuratora dla małoletniego cudzoziemca, który reprezentowałby dziecko od chwili przekroczenia granicy.

Konferencję zakończyło spotkanie otwarte dla przedstawicieli rządu i organizacji pozarządowych. NGO-sy stanowią bardzo ważny element wspierający instytucje rządowe w procesie integracji uchodźców.

W spotkaniu tym uczestniczył między innymi  Rzecznik Praw Obywatelskich Grecji Andreas  Pottakis, Laurent Chapuis – koordynator UNICEF ds. reakcji na zjawisko migracji i uchodźców Grecji,  oraz Philip Leclerk, przedstawiciel Wysokiego  Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR).

Gehad Madi, członek Komitetu Praw Dziecka ONZ opisał najnowszy komentarz ogólny dotyczący praw dziecka w kontekście międzynarodowej migracji.

W dalszej części spotkania Marta Santos Pais, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Przemocy Wobec Dzieci przedstawiła wizję, którą nazwała przekształceniem problemu przemocy w wyzwanie ochrony praw dziecka.

Podczas spotkania odczytane zostało także oświadczenie pani Margaret Tuite koordynatora ds. Praw Dziecka Komisji Europejskiej dotyczące strategii Unii Europejskiej w kwestii włączenia społecznego dzieci w drodze.

Po zapoznaniu się ze stanowiskami przedstawicieli instytucji rządowych odbyła się dyskusja przy okrągłym stole na temat wyzwań związanych z włączeniem społecznym małoletnich cudzoziemców, przed którymi stoi w Grecja i inne kraje otwarte na pomoc małym codzoziemcom.

Wizyta w szkole polskiej

13 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak odwiedził Polską Szkołę w Atenach.

To jedna z największych placówek tego typu, do której uczęszcza łącznie blisko 600 uczniów w różnym trybie kształcenia. Zespół Szkół przy ambasadzie RP w Atenach noszący imię Zygmunta Mineyki jako nieliczny, jeśli nie jedyny wśród szkół polskich prowadzi zajęcia  w ciągu całego tygodnia.

Uczniowie szkoły spotkali się ze swoim Rzecznikiem już po raz drugi. Zgromadzeni w sali gimnastycznej młodzi ludzie po powitaniu przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego wysłuchali kilku słów Marka Michalaka o funkcjonowaniu urzędu RPD, jego roli w obronie praw dziecka, oraz ich upowszechnianiu.

Rzecznik zapoznał się z sytuacją dzieci w związku z wprowadzoną reformą systemu edukacji, poruszył kwestię prac domowych oraz wprowadzonych z jego inicjatywy zmian w kwestii prawa do obojga rodziców, oraz zakazu bicia.

Po krótkim wystąpieniu Rzecznika  przyszedł czas na zadawanie pytań. Dzieci interesowały zagadnienia związane szczególnie z reformą oświaty, z adopcjami zagranicznymi, kompetencje RPD poza granicami kraju, oraz jego możliwości działania w spornych sprawach międzynarodowych z zakresu ochrony praw najmłodszych. Nie zabrakło też pytań o inspiracje w pracy, sukcesy, czy prośba o zdefiniowanie kim dla Marka Michalaka jest „dziecko”.

Spotkanie zakończyło wykonanie przez uczennice piosenki „Order  od dzieci”, której autorem jest Marek Michalak i wręczenie obrazu autorstwa jednego z uczniów. Na sam koniec spotkania powstało obowiązkowe w takich okolicznościach selfie.