Skip to:

30 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach w całości uwzględnił apelację Rzecznika Praw Dziecka z 16 stycznia 2014 roku od postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach o odebraniu dzieci matce i umieszczeniu ich w pieczy zastępczej. Sąd Okręgowy postanowił, że dzieci powrócą pod opiekę matki oraz uwzględnił wnioski dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi.

Sprawą Rzecznik Praw Dziecka zainteresował się z urzędu w związku z tragiczną śmiercią syna Pani Agnieszki K., który w obawie przed rozłączeniem z matką i rodzeństwem odebrał sobie życie w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Suwałkach.