Skip to:

8 sierpnia 2014 roku z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wizytą do Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka przyjechały dzieci z Libii. Dla uczniów z mniejszości etnicznej Amazigh (Berberowie) był to pierwszy wyjazd za granicę ich kraju.

Celem ich podróży jest wyrównywanie szans; w tym roku - poznanie polskiej kultury, zwyczajów, zasad społecznych (przykład państwa, które zmieniło ustrój z totalitarnego na demokratyczny oraz gospodarkę planową na reguły wolnego rynku). Młodzi goście zwiedzili siedzibę polskiego Rzecznika Praw Dziecka oraz wzięli udział w zajęciach o prawach dziecka.

Ciekawi wszystkiego, otwarci, rozmawiali wiele i chętnie, zwłaszcza o tym, co Rzecznik robi dla polskich dzieci, a także o prawach dziecka oraz o różnicach między sytuacją i potrzebami dzieci polskich i berberyjskich. Zdaniem dzieci libijskich, najważniejsze dla nich jest prawo dziecka do bezpieczeństwa, a potem do edukacji i do zdrowia (gdzie polskie dzieci bez zastanowienia w większości wymieniają prawo do wyrażania własnego zdania); zaskoczeni też byli ilością i rozmaitością działań polskiego Rzecznika Praw Dziecka.

Marek Michalak w podziękowaniu otrzymał dwie okolicznościowe statuetki i dyplom.

Wizytę zorganizował były ambasador Libii w Polsce Abulgasem Gsuda, obecnie Prezes Niezależnego Funduszu Wsparcia i Pomocy Dzieciom Libijskim.