Skip to:

- Które z praw dziecka jest najważniejsze? – na to pytanie próbowały odpowiedzieć dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu, wizytujące w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

W warsztatach poświęconych prawom dziecka udział wzięło 30 uczniów w wieku 13 lat. Wśród najważniejszych, dzieci wymieniły m.in. prawo do: wyrażania własnego zdania, informacji oraz prywatności.

- Pamiętajcie, że przede wszystkim macie prawo do życia i ochrony zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych, nauki i ochrony przed przemocą i okrucieństwem – tłumaczył Marek Michalak.

Marek Michalak w pierwszej kadencji odwiedził dwukrotnie SP nr 12 w Elblągu. W ubiegłych latach Rzecznik Praw Dziecka objął patronatem honorowym konkurs organizowany w szkole po hasłem „Wszyscy mają prawa, mam i JA!”. Wszyscy uczniowie „dwunastki” z klas 0-6, co roku biorą udział w zajęciach popularyzujących prawa dziecka.

Po spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka, uczniowie z Elbląga otrzymali zestawy gadżetów tematycznych, informujących również o Dziecięcym Telefonie Zaufania.