Skip to:

W ramach Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, 4 grudnia 2012 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obyła się inscenizacja dziecięcego sądu korczakowskiego. Na widowni, obok Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka, zasiedli przedstawiciele uczelni, administracji państwowej oraz gość specjalny Anna Dymna, Kawaler Orderu Uśmiechu. Uczniowie z Technikum Nr 9 Lotniczego im. Bohaterów Narwiku w Warszawie wcielali się w role sędziów, prokuratorów, obrońców i oskarżonych prezentując swoim rówieśnikom oraz zaproszonym gościom idee, jakie przyświecały Januszowi Korczakowi, który tworzył podwaliny samorządności w kierowanym przez siebie Domu Sierot w Warszawie.

W ramach Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, 4 grudnia 2012 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obyła się inscenizacja dziecięcego sądu korczakowskiego. Na widowni, obok Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka, zasiedli przedstawiciele uczelni, administracji państwowej oraz gość specjalny Anna Dymna, Kawaler Orderu Uśmiechu. Uczniowie z Technikum Nr 9 Lotniczego im. Bohaterów Narwiku w Warszawie wcielali się w role sędziów, prokuratorów, obrońców i oskarżonych prezentując swoim rówieśnikom oraz zaproszonym gościom idee, jakie przyświecały Januszowi Korczakowi, który tworzył podwaliny samorządności w kierowanym przez siebie Domu Sierot w Warszawie.