Skip to:

4 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie zmian w przepisach dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.

Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony rosnącą liczbą napływających do niego spraw, dotyczących naruszania przez nauczycieli praw i dobra dziecka w przedszkolach i szkołach, a także sposobem rozstrzygania ich przez rzeczników dyscyplinarnych i komisje dyscyplinarne dla nauczycieli.

Analiza spraw prowadzonych przez Rzecznika pokazuje, że w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne pierwszej instancji przeciwko nauczycielowi w związku z naruszeniem praw i dobra dziecka najczęściej wymierzana jest najniższa kara przewidziana w katalogu sankcji - nagana z ostrzeżeniem. Dzieje się tak nawet w sytuacjach stosowania przez nauczyciela przemocy fizycznej wobec ucznia czy wychowanka. Do Rzecznika wpłynęła też sprawa, w której komisja dyscyplinarna drugiej instancji wydała orzeczenie uniewinniające nauczyciela, pomimo stwierdzenia przez organy ścigania faktu stosowania przez niego przemocy fizycznej wobec wychowanka.

Rzecznik podkreśla, że morale pracowników oświaty odgrywa niebywale ważną rolę w procesie wychowania dzieci i młodzieży. To nauczyciele i wychowawcy powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za przekazywanie uczniom nie tylko wiedzy, ale i wartości etycznych oraz norm życia społecznego, a przede wszystkim winni służyć przykładem ich respektowania.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

4 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie zmian w przepisach dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.