Skip to:

15 listopada 2012 roku w Toruniu odbyła się pod honorowym patronatem i z udziałem Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, wojewódzka konferencja pt. "Dziecko - Bezpieczeństwo - Partnerstwo". Zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu. Na uroczystości w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obecni byli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Wojciech Ołdyński.

Jej celem było zwrócenie uwagi na potrzebę podejmowania działań profilaktycznych, mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.

Podczas obrad Marek Michalak zwrócił szczególną uwagę na problem poszanowania podmiotowość dziecka. Jest ona ważna od samego początku - mówił. Takiej kampanii jaką mieliśmy w Roku Korczaka na rzecz praw dziecka nigdy nie było dotychczas - zauważył. By wspierać rodzinę trzeba działać razem, ale należy też eliminować ze środowiska tzw. profesjonalistów, osoby niewłaściwe.

Artur Lipiński Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie, znany z telewizyjnego programu "Sąd rodzinny", przedstawił przysługujące dzieciom prawo do wypowiedzi w różnych aspektach życia, nie tylko podczas ich udziału w procedurach sądowych czy policyjnych.

Insp. Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji zapoznał uczestników konferencji z policyjnym programem profilaktycznym "Profilaktyka a Ty", skupiającym co roku tysiące młodych ludzi i dającym im możliwość realizowania swoich pasji, takich jak teatr, taniec, film, muzyka, śpiew, poezja czy dziennikarstwo.

Z inicjatywy organizatorek konferencji: Anny Łukaszewskiej - Kuratora Oświaty i Anny Sobiesiak - Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego, Wojewoda i Marszałek Województwa, a także liczni uczestnicy konferencji, podpisali list intencyjny dotyczący partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa dzieci w województwie kujawsko-pomorskim.

Konferencję otworzył spektakl "Sekret" teatralnej grupy "Azyl" z LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. Jej zakończenie uświetniły natomiast występy dzieci i młodzieży z zespołu tanecznego "Piątka" ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu.

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył Annie Ciesielskiej, dyrektor placówki oświatowo-wychowawczej "Dom Harcerza" i Przewodniczącej KOPD w Toruniu, Srebrny Krzyż Zasługi.

W konferencji udział wzięli pedagodzy, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy pomocy społecznej, a także liczne grono policjantów z komendantami miejskimi i powiatowymi na czele, a także przedstawiciele samorządów szczebla gminnego i powiatowego, członkowie organizacji pozarządowych.

Po konferencji Marek Michalak odwiedził Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka.