Skip to:

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Magdaleny Kochan i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, w dniu 15 listopada w Szczecinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Dziecko a Europa".

Była ona poświęcona problematyce opieki nad dzieckiem w kontekście małżeństw mieszanych polsko-niemieckich i migracji zarobkowej rodziców - tzw. zjawiska "eurosieroctwa". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przygranicznych samorządów, służb pomocy dziecku i rodzinie oraz edukacji z Polski i Niemiec.

Była to dobra okazja do prezentacji systemów pomocy i wsparcia oraz procedur podejmowania interwencji obowiązujących w obu krajach. Uczestnicy wymienili doświadczenia wynikające z rozwiązywania problemów małżeństw mieszanych. Wobec wielu wątpliwości dotyczących ingerencji służb interwencyjnych: sądy, Jugendamt - uczestnicy uznali, że w każdym takim przypadku konieczna jest współpraca i wymiana informacji, a instytucją właściwą do koordynacji takich działań jest urząd Rzecznika Praw Dziecka w Polsce oraz jego odpowiednik w Niemczech.

Problematyka migracji zarobkowej i związanego z nią zjawiska tzw. "eurosieroctwa" omawiana była na podstawie badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Marek Michalak w swoim wystąpieniu mówił o skutkach migracji zarobkowej rodziców dla rozwoju psychologicznego i emocjonalnego dziecka.

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Magdaleny Kochan i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, w dniu 15 listopada w Szczecinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Dziecko a Europa".