Skip to:

31 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa. Rozmowa dotyczyła trudności w realizacji prawa rodzica (najczęściej ojca) do kontaktu z dzieckiem.

Do takich sytuacji dochodzi w chwili, gdy dziecko jest powierzone opiece drugiego rodzica (najczęściej matki) - zarówno podczas toczącej się sprawy rozwodowej jak i na stałe. Dzieje się tak pomimo zawierania porozumień i uzgodnionych z sądem zasad styczności. Dużą przeszkodą w szybkim i skutecznym regulowaniu kontaktu z dzieckiem są długie terminy oczekiwania na opinie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego oraz przewlekłość postępowania sądowego.

Przedstawiciele Forum przedłożyli Rzecznikowi własne pomysły zmian w prawie rodzinnym dotyczące skutecznej egzekucji prawa do styczności.

Problemy te znane są Rzecznikowi z dziesiątków spraw docierających do Biura z prośbą o pomoc i interwencję. Deklarując rozważenie zgłoszonych propozycji Rzecznik podkreślił potrzebę pozytywnych kampanii społecznych na rzecz odpowiedzialnego rodzicielstwa. Wskazał też płaszczyznę dialogu i wypracowania rozwiązań prawnych. Jest nią inicjatywa minister Elżbiety Radziszewskiej - Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

31 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa. Rozmowa dotyczyła trudności w realizacji prawa rodzica (najczęściej ojca) do kontaktu z dzieckiem.