Skip to:

6 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów Ryszarda Bańkowicza o zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej ochrony interesów małoletnich i ich najbliższych, których dotyczą treści przekazywane opinii publicznej w przestrzeni medialnej.

W swoim wystąpieniu Marek Michalak zwrócił uwagę na posługiwanie się w mediach sformułowaniami o zabarwieniu pejoratywnym, służącymi do określania czy opisywania dzieci i rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych. Rzecznik wskazał też na konieczność ochrony najmłodszych przed konsekwencjami podawania przez media szczegółowych informacji na ich temat.

Mój niepokój budzi również częste w programach interwencyjnych opisywanie sprawy w sposób pozwalający na łatwą identyfikację osób, których program dotyczy - bez ich wiedzy i zgody - zaznaczył Rzecznik Praw Dziecka i zaapelował do środowiska dziennikarskiego o szczególne wyczulenie na złożoność problematyki rodzinnej, ochronę interesów najmłodszych oraz promowanie pozytywnych postaw ukierunkowanych na wspieranie rodziny oraz zastępczych form opieki nad dziećmi.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów

6 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów Ryszarda Bańkowicza o zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej ochrony interesów małoletnich i ich najbliższych, których dotyczą treści przekazywane opinii publicznej w przestrzeni medialnej.