Skip to:

25 marca br. Rzecznik Praw Dziecka Marak Michalak spotkał się z Prezesem Telewizji Polskiej S.A. Juliuszem Braunem  oraz dyrektorami poszczególnych kanałów TVP w celu omówienia najistotniejszych problemów oraz  planowanych przedsięwzięć na rzecz młodego widza.

Podczas spotkania dyrektorzy przedstawili Rzecznikowi informację na temat oferty programowej dla najmłodszych, planowanych realizacjach wzbogacających tę ofertę oraz ważnych przedsięwzięciach edukacyjnych na rzecz poprawy ochrony praw dziecka. 

Marek Michalak przedstawił główne problemy i skargi na naruszenie praw dziecka przez nadawców zgłaszane do jego biura. Zwrócił uwagę na ważny problem ochrony wizerunku dziecka i nieukazywania go w sytuacjach dla niego trudnych i niekomfortowych. Podkreślił konieczność właściwego dostosowywania treści przekazu do wieku dziecka  i jego rozwoju psychofizycznego. Odniósł się także do problemu niedostosowania treści reklamowych umieszczanych pomiędzy audycjami.

Ważnym tematem poruszonym w dyskusji było podkreślenie wagi misyjności budowanego przekazu, wzbogacenia oferty o działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania praw dziecka. Podkreślił ważną rolę szerszego ukazywania dobrych praktyk - pozytywnych przykładów działań na rzecz dzieci.

Informacja TVP