Skip to:

16 marca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji partnerskiego programu edukacyjnego Fundacji Szczęśliwej Drogi i polskiego oddziału firmy Microsoft dla podopiecznych różnego typu placówek, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin zastępczych i ich opiekunów  - „Spotkania z technologią”.

Program edukacyjny łączy kilka projektów rozwijających wiedzę i umiejętności cyfrowe wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych i innych placówek. Składają się na niego cztery elementy: „Spotkania z technologią”, „Zdobądź wiedzę oraz certyfikat”, „Wejście w cyfrowy świat”, „Cyfrowa transformacja domu dziecka”.

Program zyskał przychylność Rzecznika Praw Dziecka, który w listopadzie ubiegłego roku w piśmie do starostów zwracał uwagę na konieczność kształtowania kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków w drodze ku samodzielności. Wskazywał na potrzebę budowania potencjału młodych ludzi w oparciu o ich talenty, co w naturalny sposób buduje też ich poczucie wartości i ułatwia konkurencję na rynku pracy.

Podczas inauguracji projektu dyskutowano m.in. o tym, jak nowoczesne technologie mogą pomóc dzieciom w nauce, jak pomagają usprawnić zdobywanie wiedzy, a także o dronach i wirtualnej rzeczywistości.