Skip to:

22 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o wypracowanie takiej procedury ochrony dzieci, będących świadkami w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych, która w pełni zabezpieczy ich prawa i interesy na każdym etapie postępowań przed sądem.

W wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości Marek Michalak podkreślił, że dzieci, które padły ofiarą przestępstwa lub stały się jego świadkiem i w związku z tym muszą być przesłuchiwane - wymagają szczególnego traktowania, troski i wsparcia podczas procedury sądowej. Rzecznik zwrócił się także o informację w sprawie dostępności w budynkach sądów "niebieskich pokoi", w których przesłuchiwane są małoletnie ofiary i świadkowie przestępstw.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

22 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o wypracowanie takiej procedury ochrony dzieci, będących świadkami w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych, która w pełni zabezpieczy ich prawa i interesy na każdym etapie postępowań przed sądem.