Skip to:

9 lutego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się seminarium eksperckie „Zgoda dziecka na przetwarzanie danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. Gospodarzami wydarzenia byli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa. – To początek ważnej dyskusji – podkreślali organizatorzy.

Od ilu lat dzieci powinny móc same wyrażać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych? Kiedy można uznać, że dziecko jest świadome zagrożeń związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych? Od ilu lat – 13 czy 16 lat – dzieci powinny móc samodzielnie wyrażać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu korzystania z portali społecznościowych i innych usług społeczeństwa informacyjnego? Czy Polska powinna zdecydować się na przyjęcie dolnej granicy wiekowej? To tylko niektóre z pytań, na które szukano odpowiedzi w trakcie spotkania w Biurze RPD.

Organizatorzy przypomnieli, że ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które od 25 maja 2018 r. ujednolici zasady ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich UE, stanowi, że korzystanie przez dzieci poniżej 16 roku życia z usług społeczeństwa informacyjnego, a więc m.in. portali społecznościowych i innych usług internetowych, będzie możliwe dopiero po wyrażeniu lub zaaprobowaniu takiej zgody przez rodziców albo opiekunów prawnych. Przewiduje jednak, że państwa członkowskie mogą w swoim prawie ustanowić niższą granicę wiekową – musi ona jednak wynosić co najmniej 13 lat.

Część środowisk opowiada się za wprowadzeniem przepisów maksymalnie obniżających wiek, od którego dzieci samodzielnie będą mogły wyrażać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia takich rozwiązań? Czy można uznać, że w wystarczającym stopniu będą one chroniły prywatność dzieci?

W dyskusji na ten temat trzeba brać pod uwagę fakt, że dzieci są szczególnie narażone na liczne zagrożenia, gdyż świadomość ryzyka, konsekwencji, zabezpieczeń i praw przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych na ogół jest u nich niska. Z tego powodu, co zostało podniesione w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, powinniśmy chronić je w sposób szczególny. Taka szczególna ochrona powinna mieć zastosowanie przede wszystkim do wykorzystywania danych osobowych dzieci do celów marketingowych lub do tworzenia profili osobowych oraz do zbierania danych osobowych dotyczących dzieci, gdy korzystają one z usług skierowanych bezpośrednio do nich.

W seminarium, oprócz RPD i GIODO wzięli udział przedstawiciele resortów: sprawiedliwości, edukacji oraz cyfryzacji oraz eksperci KRRiTV.

Seminarium zakończyło się briefingiem dla mediów.