Skip to:

22 września 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył we Włocławku w konferencji na temat "Dziecko zasługuje na życie bez przemocy", którą zorganizowano pod jego honorowym patronatem. Jego organizatorami byli - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. W spotkaniu uczestniczyła Henryka Krzywonos-Strycharska doradca RPD.

Omawiając przyjęte przez Parlament zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw Poseł Domicela Kopaczewska, członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny podkreślała, że najważniejsze są zmiany w nas samych, zmiany w naszej świadomości, że dziecka nie można bić. Dziecko, które jest ofiarą przemocy musi otrzymywać pomoc, musi mieć wsparcie.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka ustawa ta wypełniła priorytet, jaki sobie postawił obejmując urząd - walki z przemocą wobec dzieci. Jestem przeciwny każdego rodzaju agresji, bowiem ona zachęca do złego traktowania drugiego człowieka - mówił. Jak powiedział, zmalało w społeczeństwie o kilkanaście procent przyzwolenie dla bicia dzieci. Dodał, że nie ma lepszego miejsca niż rodzina, ale zdrowa i szczęśliwa.

W imieniu społeczności uczniowskiej dyrektor Zespołu Szkół w Solcu Kujawski odczytała list do Marka Michalaka, w którym podkreślono, że z każdym rokiem, z każdym dniem czują oni wsparcie z jego strony. "Pragniemy gorąco podziękować za wszelkie podejmowane działania, które umożliwiają nam nie tylko egzystencję w świecie dorosłych, ale przede wszystkim rozwijanie marzeń, realizowanie pasji, kochanie i bycie kochanymi przez naszych opiekunów" - napisali.