Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalaka był 21 października 2011 roku gościem spotkania z pracownikami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zorganizowanego z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego. W uroczystości uczestniczył również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski.

Podczas spotkania zasłużeni pedagodzy - pracownicy zakładów penitencjarnych dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych - otrzymali Nagrody Ministra Sprawiedliwości, a także zostali odznaczeni medalami Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnienia przyznano za trud, poświęcenie i zaangażowanie w resocjalizację i wychowywanie nieletnich.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalaka był 21 października 2011 roku gościem spotkania z pracownikami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zorganizowanego z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego. W uroczystości uczestniczył również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski.