Skip to:

W przeddzień obchodów Dnia Edukacji Narodowej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził położoną na warszawskim Ursynowie Szkołę Podstawową nr 323 im. Polskich Olimpijczyków.

Wizyta rozpoczęła się odebraniem ślubowania od tegorocznych pierwszoklasistów – Rzecznik Praw Dziecka, w asyście Pani Wioletty Krzyżanowskiej – Dyrektora szkoły,  pasował na ucznia cztery pierwsze klasy. Chór z wielkim zaangażowaniem odśpiewał Mazurek Dąbrowskiego oraz hymn swojej szkoły. W uroczystości wzięli również udział: Burmistrz Dzielnicy Ursynów Pan Robert Kempa, Radna Dzielnicy Ursynów Pani Teresa Jurczyńska-Owczarek, Naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Ursynów Pani Joanna Sienicka oraz Wicedyrektor szkoły ds. klas 0-I Pani Anna Szczepańska.

Podczas swojego wystąpienia Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że najważniejszym i głównym zadaniem szkoły jest służenie dzieciom, zaś nauczyciele i wychowawcy powinni, śladem myśli Janusza Korczaka, widzieć w swoich uczniach przede wszystkim człowieka.   Aby misja ta była realizowana skutecznie niezbędne jest uwzględnianie w codziennej pracy praw dziecka, w tym, szczególnie w młodszych klasach, prawa do zabawy oraz poznawania świata poprzez zdobywanie doświadczeń, a nie jedynie przekazywanie podręcznikowej wiedzy. Wymaga to również budowania trwałych, opartych na wzajemnym szacunku relacji, pomiędzy dyrekcją, kadrą pedagogiczną, pracownikami, uczniami i rodzicami. Tylko wtedy możliwe jest skuteczne pokonywanie pojawiających się problemów, czy wyzwań, stawianych przed szkołą przez niezależne od niej decyzje.

W drugiej części wizyty Marek Michalak spotkał się z uczniami starszych klas oraz gronem pedagogicznym  - na ręce Pani Dyrektor przekazał list Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zwracając się także do całej szkolnej społeczności, pogratulował podjęcia wyjątkowego projektu, jakim jest „Budząca się szkoła” , czyli nowatorskie metody pracy oparte na ocenianiu kształtującym, pozytywnym wzmocnieniu oraz staraniach, aby uczniowie po skończonych lekcjach mogli w pełni korzystać z wolnego czasu i rozwijać swoje pasje.

Nie zabrakło oczywiście pytań od dzieci – były ciekawe jak Rzecznik pracuje, czy lubi dzieci, czy dzieci mogą nie chodzić do szkoły oraz jak mogą zgłaszać swoje problemy.

Na koniec spotkania wszyscy otrzymali od Rzecznika Praw Dziecka  upominki oraz wykonali pamiątkowe zdjęcie.