Skip to:

Już po raz 11 będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Rodziny, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Chodzi o to, by zwrócić uwagę całego świata: rządów oraz osób odpowiedzialnych za politykę lokalną, na wagę rodziny jako najważniejszej komórki życia społecznego, a także na potrzebę jej chronienia i wspierania, ponieważ rodzina to najważniejsze i niezastąpione miejsce dla każdego dziecka, to jego pierwszy „cały świat”.

Zgromadzenie Generalne ONZ w roku 1994 uchwaliło rezolucję nr 47/237 i dzień 15 maja oficjalnie ogłosiło Międzynarodowym Dniem Rodziny, choć Dzień Rodziny obchodzony był już w 1984 roku.

W ramach szerokiego Programu Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny” Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką objęli honorowym patronatem tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin. W obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny włączyły się instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe.