Skip to:

22 lutego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym podsumowaniu obchodów Roku Janusza Korczaka, zorganizowanym przez Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM i Biuro Edukacji Urzędu M. St. Warszawy. Uroczystość odbyła się w Domu Dziecka im dr. Janusza Korczaka, przy ulicy Jaktorowskiej, placówce otwartej w 1913 roku przez Janusza Korczaka i Stefanię Wilczyńską.

Obchody rozpoczęto od zwiedzania nowej wystawy Korczakianum, która stanowiła ukoronowanie prac ośrodka podczas Roku Janusza Korczaka. Jako pierwszy wystąpił Rzecznik Praw Dziecka, który podziękował raz jeszcze za zaangażowanie wszystkich przy pracach podczas Roku Korczaka, a także o tym, jak cieszy go fakt, że pedagogika Starego Doktora trafiła pod tak wiele strzech dzięki działaniom wielu osób prywatnych i instytucji . Potem glos zabrał Zastępca Prezydenta Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz Dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy Joanna Gospodarczyk, która ogłosiła ustanowienie Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka, która będzie przyznawana pedagogom osiągającym wybitne rezultaty w swojej pracy wychowawczej.

Podczas uroczystości ponownie odczytano Deklarację warszawską, a chętni mogli ją podpisać. Podpisał ja m.in. Prezydent Włodzimierz Paszyński oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto też konkurs ogłoszony przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Plebiscyt na najbardziej aktywną szkołę w Roku Korczaka.

Do Plebiscytu zgłoszono 53 projekty podsumowujące działania szkół i placówek w Roku Korczaka. Zespół oceniający, w skład którego weszli przedstawiciele instytucji - Ośrodka Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM - Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Domu Spotkań z Historią, Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz pracownicy Biura Edukacji:

  1. Edyta Kurek Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
  2. Marta Ciesielska Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM - Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
  3. Anna Panasiuk Dom Spotkań z Historią
  4. Zofia Mioduszewska Muzeum Historii Żydów Polskich
  5. Krystyna Kozak Biuro Edukacji
  6. Bożena Głażewska Biuro Edukacji
  7. Ewa Listkowska Biuro Edukacji

przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda w kategorii przedszkola:
1. Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka za różnorodne działania związane z patronem mające na celu uświadomienie dzieciom ich praw, twórczą zabawę, upowszechnienie wśród rodziców myśli pedagogicznej Janusza Korczaka poprzez pisanie przez nich utworów literackich dla swoich dzieci .

Nagrody w kategorii szkoły podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego za bogaty program obchodów Roku Korczaka z wykorzystaniem m.in. programu filozoficznych dociekań nastawionego jest na wszechstronny osobowy rozwój ucznia.

2. Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury za niestereotypowe podejście do dorobku Janusza Korczaka poprzez m.in. przygotowanie wystawy filatelistycznej "Korczak na znaczkach pocztowych" oraz zaangażowanie uczniów w programowanie tras wycieczek do wolskich miejsc związanych z Januszem Korczakiem.

Nagrody w kategorii gimnazja:
1. Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi "Przy Łazienkach Królewskich" za działania edukacyjne przeprowadzone metodami aktywizującymi uczniów m.in. przeprowadzenie debaty open space w odniesieniu do tematów związanych z szkołą oraz wykorzystanie mediów do realizacji projektów - film-sonda, audycja w radiowęźle, interaktywny konkurs.

2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej za włączenie społeczności szkolnej w obchody Roku Korczaka i edukacyjne odniesienia do profilu szkoły m.in. poprzez przygotowanie wielojęzycznej inscenizacji "Króla Maciusia I" oraz działania na rzecz propagowania historii i kultury żydowskiej.

Nagroda w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
1. Zespół Szkól nr 7 za różnorodność i spójność działań m.in. za akcję List do rodziców, przygotowanie programu wycieczki w języku angielskim po Warszawie śladami Janusza Korczaka dla młodzieży z Izraela.

Nagroda w kategorii szkoły specjalne:
1. Zespół Szkół Specjalnych nr 85 za wszechstronny program realizowany różnymi metodami adekwatnymi do możliwości dzieci takimi jak rapowanie, quizy, zabawa taneczna, składanie książek, odgrywanie postaci związanych z Korczakiem, nagranie filmów, prezentacje multimedialne, wycieczki, oglądanie przedstawień.

Nagroda w kategorii placówki wychowania pozaszkolnego:
1. Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota" za połączenie wokół idei korczakowskich działań artystycznych z profilaktyką w różnych dziedzinach oraz kreatywną edukację rówieśniczą.

Wyróżnienia:
1. Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I za działania edukacyjne poświęcone Januszowi Korczakowi na rzecz środowiska lokalnego między innymi poprzez współorganizację festynu dla mieszkańców osiedla Marysin.

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. za realizację dzielnicowego projektu interdyscyplinarnego mającego na celu pokazanie wpływu idei korczakowskich na prawa dziecka oraz przybliżającego jego twórczość literacką.

3. Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi za propagowanie wartość i praw Janusza Korczaka współczesnymi metodami pedagogicznymi.

4. Zespół Szkół Specjalnych nr 97 za realizację projektu edukacyjno-wychowawczego "Janusz Korczak - przyjaciel dzieci" przybliżającego jego postać i twórczość z wykorzystaniem metod adekwatnych do możliwości uczniów oraz włączenie do projektu znanych osób oraz przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością.

5. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej za wysoki poziom artystyczny warsztatów i musicalu pt. "Maciusiowe podróże" oraz twórczą adaptację książki "Król Maciuś I".

Na koniec uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą postać Janusza Korczaka.