Skip to:

23 października w Warszawie rozpoczęła się 14. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. To dwa dni spotkań kilkuset profesjonalistów z całego świata, na co dzień stykających się w pracy zawodowej z problematyką przemocy wobec najmłodszych. W otwarciu konferencji uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, patron honorowy wydarzenia.

Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw” to coroczne wydarzenie związane z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec najmłodszych. Konferencja organizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (wcześniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 2004 roku, przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawy.

Podczas inauguracji Konferencji Rzecznik mówił m.in. o złych tendencjach odnośnie akceptacji dla zachowań przemocowych wobec dzieci. – Zatrzymał się radykalny spadek przyzwolenia na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci, to bardzo niepokoi, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w ostatnich latach odnotowaliśmy 30 proc. obniżenie akceptacji dla tego negatywnego zjawiska – mówi Marek Michalak.

Rzecznik przywołał badania, z których wynika, że aż 70 proc. Polaków nie miało styczności z działaniami antyprzemocowymi, czyli nie wskazało żadnych działań, czy kampanii społecznych podejmujących ten ważny temat.

Apel o Narodową Strategię na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

Marek Michalak w swoim wystąpieniu wskazał na pilną potrzebę opracowania i wdrożenia Narodowej Strategii Walki z Przemocą Wobec Dzieci. -  Apelowałem już dwukrotnie o to do Pani Premier i apeluję ponownie. Strategia powinna obejmować kompleksowe podejście nakierowane na zapobieganie, ochronę i wsparcie we wszystkich formach przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, rówieśniczej i instytucjonalnej – podkreśla RPD.

Rzecznik podniósł też problem likwidacji z końcem 2018 roku systemu monitorowania losów małego dziecka, z chwilą gdy przestaną obowiązywać standardy opieki okołoporodowej. W swoim wystąpieniu RPD podniósł również kwestię istotnej roli telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, w tym telefonu prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, oraz wstępnie omówił zainicjowaną przez Rzecznika – bardzo istotną z punktu widzenia praw dziecka – nowelizację Kodeksu karnego z lipca br., która wprowadziła prawny obowiązek reagowania na krzywdzenie dziecka i zaostrzenie kar za niektóre przestępstwa przeciwko najmłodszym.

Reaguj na przemoc wobec dzieci – od dzisiaj Masz obowiązek!

W ocenie RPD wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci, są potrzebne tak samo, jak edukacja na szeroką skalę w tym zakresie.  Marek Michalak wskazał, że równie istotne jest także to, że dziecko w końcu będzie traktowane priorytetowo w karnych postępowaniach sądowych.

Nowelizacja Kodeksu karnego zdaniem Rzecznika to kontynuacja i wzmocnienie prowadzonej od kilku lat kampanii społecznej RPD „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo”. Dzisiaj przekaz kampanijny zmienił się i brzmi: „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz obowiązek”

Od 13 lipca to obowiązek. Ważne, żeby ludzie wiedzieli, że rzeczywistość od tego dnia jest nieco inna i za brak reakcji, czy odwracanie głowy w sytuacji, gdy dziecku dzieje się krzywda, można ponieść konsekwencje – zaznacza RPD.

Tematem przewodnim spotkań jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Podczas 14. edycji Konferencji krajowi i zagraniczni eksperci m.in.: Anna M. Petersonn, Olivia Lind Haldorsson, dr Dinesh Sethi, prof. dr hab. Jacek Pyżalski, dr Krzysztof Szwajca, przedstawią modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci.

Wykład inauguracyjny „Zawiadamianie o przestępstwach wobec dzieci w świetle nowelizacji Kodeksu karnego” wygłosiła Justyna Podlewska, prawnik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W uroczystym otwarciu Konferencji wzięli również udział: Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Mikołaj Pawlak – Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, oraz Włodzimierz Paszyński – Wiceprezydent Warszawy oraz Gospodarz wydarzenia Monika Sajkowska – Prezeska FDDS.

Czytaj także:  

Monitoring RPD: co szósty Polak uważa, że „lanie” dziecku nie szkodzi