Skip to:

W dniach 7-9 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak przebywał na 17-tym  Nieformalnym Seminarium ASEM, które odbyło się w Sofii. Zorganizowane przez Asia-Europe Foundation spotkanie poświęcone było prawom człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka.

Przeszło stu uczestników konferencji powitał Angel Orbetsov, dyrektor wydziału Azji Australii i Oceaniii w ministerstwie spraw zagranicznych Republiki Bułgarii, będący równocześnie przewodniczącym seminarium.

Konferencję otworzyl Ambasador Karsten Warnecke, dyrektor wykonawczy fundacji ASEF przedstawiając rys historyczny fundacji, jej główne filary, założenia i sposób działania.

Głównym celem fundacji jest stworzenie platformy dialogu między Europą i Azją.

Kluczowe kwestie to współpraca gospodarcza społeczna i naukowa. W tym roku seminarium poświęconej jest prawom człowieka i wprost dzieciom.

Seminarium rozpoczęły krótkie wystąpienia ministra pracy i polityki społecznej Bisera Petkova i v-ce ministra spraw zagranicznych Georga Georgijewa oraz przedstawiciela Rady Stanu Republiki Francuskiej Henri Plagnola.

Kluczowe kwestie poruszyła Pani Mikko Otani – członek Komitetu Praw Dziecka ONZ. W swoim wystąpieniu odniosła się do konieczności niwelowania różnic pomiędzy Europą i Azją we wprowadzaniu w życie regulacji prawnych wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka. Uczestnicy seminarium mogli także zapoznać się z aktualnymi postępami poczynionymi na tym polu. Mówiła także o roli zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ mających kluczowy wpływ na wdrażanie instrumentów ochrony praw dziecka.

O kwestiach związanych z migracjami i kryzysem uchodźczym mówiła dr Bina D’Costa. Problem ten jest dotkliwie odczuwalny również w Azjii, a w otatnim okresie przybral na sile w związku z prześladowaniem mniejszości Rochindżów w Mjanmie i ich migracji do Bangladeszu. Dr D’Costa podzieliła się swoimi uwagami na temat różnicy pomiędzy kryzysem migracyjnym w Europie i Azji. W dalszej części wystąpienia poruszyła również kwestie edukacji, która pozwala na pełnię korzystania z praw człowieka oraz specyfiki regionu azjatyckiego w obszarze  kultury i tradycji  w kontekście małżeństw aranżowanych, przemocy seksualnej i równości płci.

W dyskusji plenarnej po wystąpieniach mówców uczestnicy seminarium poruszyli kwestie ubóstwa i trudności ze znalezieniem pracy wśród młodzieży jako mające wpływ na wprowadzanie praw dziecka w praktyce.

Zaznaczono również, że ważnymi sojusznikami w kwestii praw dziecka są rządy i organizacje pozarządowe, a niedocenianym sojusznikiem są sądy. Dlatego należy uczynić je równym partnerem w walce o wprowadzanie tych praw.

W części warsztatowej uczestnicy seminarium wymienili poglądy i doświadczenia w kwestiach dotyczących wpływu powszechnego dostępu do internetu i treści internetowych na realizację i wprowadzanie praw dziecka. Poruszone zostały problemy cyberbullingu, ochrony prawa do prywatności i danych wrażliwych w poszczególnych krajach. Uczestnicy warsztatów wymienili się opiniami  w kwestii roli nowoczesnych technologii, nieskrępowanego dostępu do informacji i wymiany informacji pomiędzy rówieśnikami.

W konkluzjach spotkania uczestnicy podkreślili rolę kontaktu dzieci i rodziców, konieczność sprecyzowania  wzajemnych oczekiwań wobec dostępu do  nowoczesnych technologii i jego roli w przestrzeganiu praw dziecka.

Nawiązano też do roli szkoły w opracowywaniu i wdrażaniu strategii mającej na celu popularyzację i ochronę  praw dziecka.

W 17. Nieformalnym Seminarium ASEM aktywny udział wzięła również młodzież reprezentująca 53 kraje świata.

Młodzi uczestnicy w czasie trwających warsztatów dyskutowali na temat różnic występujących pomiędzy stanem wdrażania zaleceń Komitetu Praw Dziecka na obu kontynentach.

Dzięki wymianie doświadczeń podczas roboczych spotkań mogli dostrzec całe spektrum problemów dotyczących najmłodszych mieszkańców Europy i Azji począwszy od przemocy wobec najmłodszych wcielanych do formacji zbrojnych w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi, poprzez konsekwencje ubóstwa dzieci i ich rodzin w najbiedniejszych krajach Azji po problemy cyberbulingu i ochrony prawa do prywatności w krajach rozwiniętych obu kontynentów.

Na zakończenie konferencji  na podstawie zgromadzonych podczas seminarium doświadczeń, przedstawili oni swoje rekomendacje dotyczące dwóch bardzo ważnych aspektów związanych z ochroną praw dziecka.

W kwestii dzieci wymagających szczególnej ochrony postulują aby skupić się na ich wspieraniu poprzez tworzenie centrów pomocy, oraz poprzez położenie nacisku na ich edukację i kształcenie nauczycieli.

W kwestii uczestnictwa dzieci w życiu publicznym młodzi uczestnicy zasugerowali konieczność tworzenia międzynarodowych platform komunikacji decydentów i dzieci.

Podczas pobytu w Sofii Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z Ambasadorem RP Krzysztofem Krajewskim i Dyrektorem Instytutu Polskiego Jarosławem Godunem, z którymi omówił temat promocji praw dziecka poprzez obchody Roku Ireny Sendlerowej 2018.