Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dorocznym zjeździe Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) w Helsinkach, gdzie obradowano nt. edukacji i prawa dziecka do informacji.

Gospodarzem tegorocznego spotkania był Tuomas Kurttila – Rzecznik Praw Dziecka w Finlandii. Rzecznicy Praw Dziecka z całej Europy mieli okazję zapoznać się z fińskim systematem edukacji oraz pracą różnego rodzaju ośrodków dla dzieci. Obok dyskusji podczas sesji tematycznych, uczestnicy brali również udział w warsztatach. W trakcie spotkania ombudsmani przedstawiali zrealizowane postulaty rzeczników oraz najważniejsze wyzwania i problemy, z jakim się mierzą w swoich krajach.

Zgromadzenie Ogólnego ENOC wybrało nowego przewodniczącego, którym została Geneviève Avenard, Rzeczniczka Praw Dziecka we Francji.

Ważną częścią dorocznego zjazdu ENOC było wysłuchanie głosu młodzieży. Polskę reprezentował Michał Matczak z głogowskiego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, członek młodzieżowej rady doradców RPD, który przedstawił wypracowanie przez młodych ludzi w ramach spotkania ENYA w Paryżu rekomendacje dotyczące konkretnych działań odnoszących się do edukacji młodych ludzi, ochrony praw dziecka i zagadnień dotyczących partycypacji dzieci w życiu publicznym.