Skip to:

15 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w roboczym spotkaniu poświęconym analizie treści Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu pod kątem zgodności jej zapisów z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. W spotkaniu - zorganizowanym przez Rzecznika Praw Pacjenta Krystynę Barbarę Kozłowską - uczestniczyli także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak oraz Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że większość zawartych w Karcie zapisów może być realizowana w praktyce - umożliwiają to bowiem przepisy obowiązującego prawa. Postanowiono, że zagadnienia dotyczące ustalenia rangi prawnej Karty oraz spraw związanych z finansowaniem wynikających z jej realizacji zobowiązań, będą przedmiotem kolejnego spotkania.

15 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w roboczym spotkaniu poświęconym analizie treści Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu pod kątem zgodności jej zapisów z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. W spotkaniu - zorganizowanym przez Rzecznika Praw Pacjenta Krystynę Barbarę Kozłowską - uczestniczyli także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak oraz Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk.