Skip to:

6 października 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w gali otwierającej XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012, który rozpoczął się w Warszawie. Festiwal jest przeglądem wybitnych profesjonalnych i szkolnych przedstawień z różnych stron świata i rejonów Polski oraz okazją do spotkania ludzi Sztuki z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie działania, spotkania i imprezy są skierowane do dzieci, młodzieży i nauczycieli, a mają na celu upowszechnianie edukacji kulturalnej w młodym pokoleniu Polaków i propagowanie edukacyjnej roli Teatru.

Podczas Festiwalu w październiku najciekawsze dziecięce zespoły teatralne mają szansę zaprezentować się obok profesjonalnych teatrów na scenie, ich osobista wypowiedź podczas wspólnego "święta artystycznego" poszerza i wzbogaca myślenie twórców nad sztuką dla dzieci i jej oddziaływaniem.

6 października 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w gali otwierającej XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012, który rozpoczął się w Warszawie. Festiwal jest przeglądem wybitnych profesjonalnych i szkolnych przedstawień z różnych stron świata i rejonów Polski oraz okazją do spotkania ludzi Sztuki z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie działania, spotkania i imprezy są skierowane do dzieci, młodzieży i nauczycieli, a mają na celu upowszechnianie edukacji kulturalnej w młodym pokoleniu Polaków i propagowanie edukacyjnej roli Teatru.