Skip to:

Trzydniowy Kongres Praw Dziecka, organizowany przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z udziałem Marty Santos Pais, specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci, zakończył się 7 listopada br. w Krakowie spotkaniem z dziećmi i młodzieżą ze Stowarzyszenia Siemacha.

Marek Michalak podsumował Kongres Praw Dziecka. Poinformował zebranych, że w dniu dzisiejszym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, podczas głosowań na 79. posiedzeniu, ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Z propozycją szczególnego uhonorowania wkładu Polski w uchwalenie Konwencji o Prawach Dziecka i ustanowienia 20 listopada Dniem Praw Dziecka wystąpił Rzecznik Praw Dziecka do Marszałka Sejmu RP w sierpniu br.

Rzecznik podkreślił, że organizacje społeczne działające na rzecz dzieci – takie jak Stowarzyszenie Siemacha – są nieocenionym wsparciem w niesieniu pomocy dzieciom, ale są także – jak zaznaczył RPD – wytrwałym sojusznikiem w walce z przemocą wobec dzieci. Wiele organizacji w całym kraju zajmuje się nie tylko rozwiązywaniem problemów najmłodszych obywateli i aktywnym przeciwdziałaniem przemocy, ale stymuluje również działania o charakterze systemowym, które pozwalają budować lepszy system ochrony praw dziecka.

Marta Santos Pais, dla której spotkanie z młodzieżą w Krakowie to ostatni punkt wizyty w Polsce, opowiedziała zebranym o swoich wrażeniach z obu pobytów w naszym kraju – pierwszym, sprzed 25 lat, tuż po uchwaleniu Konwencji o Prawach Dziecka, i obecnym, kiedy świętujemy jubileusz Światowej Konstytucji Praw Dziecka, a polski parlament właśnie ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Podzieliła się także swoimi doświadczeniami z walki z  przemocą wobec dzieci, omówiła dobre praktyki i rekomendacje ONZ w tym w zakresie, zaznaczając, że Polska ma bardzo dobre prawo i może świecić przykładem, gdyż idee Janusza Korczaka są w naszym kraju wiecznie żywe i respektowane.

Rzeczni Praw Dziecka Marek Michalak i Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci Marta Santos Pais podczas spotkania w Stowarzyszeniu Siemacha – jednej z największych organizacji społecznych w Polsce - odpowiadali na pytania dzieci i młodzieży. Po dyskusji o prawach dziecka zapoznali się z osiągnięciami wychowanków Stowarzyszenia i funkcjonowaniem poszczególnych pracowni.