Skip to:

9 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka Dorota Zawadzka wzięli udział w pracach jury konkursu, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na wyłonienie polskiej delegacji na Europejskie Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie Europejskim.

Wybór najciekawszego pomysłu na udział w Wysłuchaniu Młodzieży w Parlamencie Europejskim nie był łatwy. W szranki konkursowe stanęły zespoły złożone z dwóch uczniów, w tym jednego z niepełnosprawnością, wytypowane przez kuratorów oświaty z poszczególnych województw. Przesłuchanie konkursowe poprzedziły warsztaty, podczas których młodzież mogła się poznać, podyskutować, a także zaprezentować propozycje swoich szkół w zakresie działań upowszechniających Wysłuchanie Młodzieży w PE i edukację włączającą.

Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie Europejskim ma na celu, z poszanowaniem jej podmiotowości, umożliwienie zabrania głosu w dotyczących jej sprawach. Podczas wizyty w PE młodzież będzie miała możliwość przedyskutowania w zespołach międzynarodowych zagadnień związanych z edukacją włączającą, uzgodnienia wspólnego stanowiska, a następnie przedstawienie go podczas Wysłuchania w PE.

Decyzją Jury w Luksemburgu Polskę reprezentować będzie delegacja z Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości. Wyróżnienia otrzymały szkoły: Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy oraz Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke w Błażowej. Pamiątkowe dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom konkursu wręczyła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.