Skip to:

7 września Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczących Komisji Sejmu RP - Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z wnioskiem o nowelizację ustawy o systemie oświaty, która nakładałaby na gminę obowiązek ponoszenia kosztów, związanych z uczęszczaniem dzieci - mieszkańców tej gminy - do przedszkoli publicznych, prowadzonych przez inne samorządy.

Obowiązujące przepisy ustawy o systemie oświaty nakazują gminie dotowanie przedszkoli publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci mieszkające na jej terenie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczących Komisji Sejmu RP - Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

7 września Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczących Komisji Sejmu RP - Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z wnioskiem o nowelizację ustawy o systemie oświaty, która nakładałaby na gminę obowiązek ponoszenia kosztów, związanych z uczęszczaniem dzieci - mieszkańców tej gminy - do przedszkoli publicznych, prowadzonych przez inne samorządy.