Skip to:

Polska po raz kolejny została wyróżniona w raporcie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Initiative to End all Corporal Punishment of Children (Globalna Inicjatywa Zakończenia Stosowania Wszelkich Form Kar Cielesnych Wobec Dzieci). Doceniono spadek liczby osób, popierających wychowanie z użyciem przemocy wobec dzieci.

Raport Sekretarza Generalnego ONZ wskazał na duży - od wprowadzenia ustawowego zakazu bicia w 2010 roku - spadek procentowy wśród osób, które zgadzają się ze stwierdzeniem, że „są takie sytuacje, kiedy trzeba dać dziecku klapsa”.

Z danych wynika, że z przytoczonym stwierdzeniem zgodziło się w 2013 60% respondentów – w 2008 roku było to aż 78%. Zdecydowany sprzeciw wobec kar cielesnych w 2013 roku wyraziło 33% badanych, w porównaniu z 19% w 2008. Raport został oparty na corocznych badaniach przygotowywanych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka.

Polska znalazła się w gronie wyróżnionych razem z Finlandią, Niemcami i Austrią, które wprowadziły zakaz bicia odpowiednio w 1983, 2000 i 1989 roku. Jest to dodatkowy powód do dumy, gdyż w Polsce zakaz bicia obowiązuje najkrócej.

Nie jest to pierwsze wyróżnienie dla Polski. Sekretarz Generalny ONZ wymienił nasz kraj w swoim raporcie dwukrotnie: w 2013 i 2014 roku. W publikacji znalazło się także odwołanie do zainicjowanej przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w 2013 roku kampanii społecznej „Reaguj. Masz prawo”, mającej na celu zmianę biernych postaw wobec aktów krzywdzenia dzieci i zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.