Skip to:

15 maja 2013 w Międzynarodowym Dniu Rodziny Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Gali Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny" o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Laureatami konkursu zostały gminy: Dzierżoniów i Mrozy oraz Miasto Siedlce.

Konkurs "Dobry Klimat dla Rodziny", który jest inicjatywą Pary Prezydenckiej, ma na celu promowanie najlepszych praktyk wspierających rodziny, aby mogły stać się wzorcem i inspiracją dla innych samorządów. Nagrody laureatom wręczył Prezydent RP z Małżonką podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim. - Klimat tego spotkania jest znakomity, co sądzę, że można interpretować jako zapowiedź, że generalnie klimat wokół spraw rodzinny będzie coraz lepszy w całej Polsce - powiedział prezydent. Bronisław Komorowski gratulował wszystkim, którzy zrobili dużo, aby klimat był coraz lepszy, zarówno tym, którzy zostali zgłoszeni, jak i szczególnie nominowanym i laureatom. - Dziękuję za wszystkie działania, które się kryją za tymi wyróżnieniami - podkreślił. Prezydent wskazywał też na potrzebę działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. - Życzę wszystkim, abyśmy w tym klimacie zbudowali wielki program polityczny, adresowany do całej Polski, obejmujący wszystkie zjawiska istotne z punktu widzenia konieczności przełamania kryzysu demograficznego, ale także z punktu widzenia budowania tego naturalnego, najbliższego każdemu z nas - szczęścia rodzinnego - powiedział.

Do Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny" o Nagrodę Pary Prezydenckiej wpłynęło blisko 250 wniosków. Laureatami Konkursu zostali:

  • w kategorii "Inicjatywy Międzypokoleniowe" - Gmina Dzierżoniów - za budowanie "Międzypokoleniowych mostów", które aktywizują seniorów i wzmacniają więzi międzypokoleniowe;
  • w kategorii "Wsparcie dla rodzin w opiece i edukacji najmłodszych dzieci" - Gmina Mrozy - za program "Dobrze jest być dzieckiem w gminie, bo Gmina Mrozy przyjazna dziecku i rodzinie", który wspiera mieszkańców w pełnieniu ról rodzicielskich;
  • w kategorii otwartej - Miasto Siedlce - za projekt "Miasto przyjazne rodzinie" - systemowo wspierający rodziny poprzez programy budownictwa komunalnego i socjalnego, program "3+ Siedlecka Duża Rodzina" oraz działania na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością.

Za: http://www.prezydent.pl/