Skip to:

15 maja 2014 roku, w 20. rocznicę Międzynarodowego Dnia Rodziny ONZ, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Gali Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny" o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Laureatami konkursu zostały: Miasto Białystok, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Gmina Grodzisk Mazowiecki. Nagrodę specjalną otrzymało Miasto Gdynia.

Konkurs "Dobry Klimat dla Rodziny" jest inicjatywą Pary Prezydenckiej, ma na celu promowanie przez samorządy najlepszych praktyk wspierających rodziny, aby mogły stać się wzorcem i inspiracją dla innych. Konkurs jest jednym z elementów strategicznego Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP.

Celem konkursu jest wyróżnienie i upowszechnienie w całej Polsce najlepszych lokalnych rozwiązań sprzyjających rodzicielstwu. Podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim nagrody wręczał laureatom Prezydent RP z Małżonką.

- Mamy coraz lepszy klimat dla rodziny i to widać także w tej sali - mówił Prezydent RP na początku Gali. Bronisław Komorowski podkreślał, jak ważna jest solidarność międzypokoleniowa. - Przeżywamy kryzys demograficzny; to oznacza, że będzie coraz więcej seniorów, którzy będą stanowili istotny problem dla kraju. Im szybciej ten problem spróbujemy rozwiązywać, tym łatwiej będzie wspólnie udźwignąć odpowiedzialność – podkreślił.

Prezydent dodał, że są województwa, które mogą pochwalić się wysokim poziomem wzrostu demograficznego. - Województwa, które jeszcze mają poczucie bezpieczeństwa demograficznego, też powinny przyglądać się uważnie problemowi, aby na czas zareagować. Im szybciej, tym lepiej, więc warto na wzajem siebie uczulać i pobudzać do aktywności, monitorowania problemu, wymiany doświadczeń i budowania systemu, który by sprzyjał rozwiązywaniu systemu polskich rodzin – powiedział.

Podkreślił, że z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny warto zająć się naszymi rodzinami, od których zależy przyszłość całej Polski.

Do Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny" o Nagrodę Pary Prezydenckiej wpłynęło ponad 250 wniosków. Laureatami Konkursu zostali:

  • w kategorii "Dobre rodzicielstwo" - Miasto Białystok za Białostocką Akademię Rodziny;
  • w kategorii "Czas wolny dzieci i młodzieży - czas rozwoju" - Gmina Sępólno Krajeńskie za program "Jesteśmy aktywni, jesteśmy kreatywni";
  • w kategorii "Rodziny wielodzietne wartością dla wspólnoty lokalnej" - Gmina Grodzisk Mazowiecki za Kartę Dużej Rodziny 3+ i 4+.

Laureatem Nagrody specjalnej za ciekawe, innowacyjne oraz konsekwentne działania na rzecz rodzin, realizowane w ramach programów: "Rodzina bliżej siebie" i Centrum Aktywnego Mieszkańca oraz kampanii społecznej "MAMY więcej", zostało Miasto Gdynia.