Skip to:

3 października br. Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w najstarszej uczelni o profilu pedagogicznym w Polsce - Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, która w tym roku obchodzi jubileusz 95-lecia istnienia.

Rektor prof. Stefan Kwiatkowski w swoim przemówieniu podkreślił, że zmienia się nie tylko szkolnictwo wyższe, ale też samo podejście do wiedzy. – Pedagodzy już sto lat temu wskazywali, że człowiek uczy się przez całe życie, żeby móc się rozwijać – mówił rektor i życzył studentom chęci i gotowości do ciągłego uczenia się wszystkiego, co niesie życie. – To bardzo ważne dla wszystkich pedagogów. W dzisiejszym świecie słowo „kompetencje” zrobiło zawrotną karierę. Zdobywamy wiedzę i nowe umiejętności, ale warto pamiętać, że obok nich równie istotne są kompetencje społeczne takie jak asertywność, empatia, odpowiedzialność moralna, czy wywieranie wpływu – dodał.

Następnie przeprowadzono immatrykulację studentów oraz doktorantów. Po zabraniu głosu przez przedstawicieli obu społeczności odśpiewano „Gaude Mater Polonia”. W kolejnej części wydarzenia wykład inauguracyjny pt. „Aktualne i perspektywiczne zmiany funkcjonowania szkolnictwa wyższego” wygłosił prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich.