Skip to:

Dzieci i młodzież - mediatorzy ruszają naprawiać świat. Wierzę w Was i bardzo kibicuję. Macie cudownych rodziców i nauczycieli. Z takim wsparciem o Gdańsku jeszcze nie raz usłyszymy i będzie to dobry przekaz – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po spotkaniu w Gdańskim Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, gdzie podczas pikniku Rzecznik wręczał dyplomy mediatorom rówieśniczym.

Rzecznik zaznaczył, że to pilotażowe rozwiązania w skali kraju i podziękował zespołowi Centrum na czele z Katarzyną Stryjek, oraz władzom Gdańska za wsparcie programu.  W podsumowaniu kolejnego etapu rozwoju i zakończeniu szkoleń młodzieży oraz kadry uczestniczył wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk, odznaczony przez Rzecznika medalem INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.

Mediacja stanowi ważne i skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniami. Zawarte w procedurze mediacji porozumienia mogą zakończyć spór, bez potrzeby sięgania do innych prawnych środków interwencji, w szczególności drogi sądowej.

- Mediacja sprzyja budowaniu relacji pomiędzy uczniami, ich rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami placówek. Mediacja może stać się metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka i zwraca uwagę, że mediacja ma szansę funkcjonować wtedy, gdy jest znana i akceptowana przez społeczność szkoły.

Interdyscyplinarny Zespół ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka. Przygotował dokument „Standardy  mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych”. Standardy mają na celu propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz pomoc w uczeniu rozwiązywania sporów. Przybliżają dzieciom oraz całej społeczności szkolnej tematykę instytucji mediacji, wskazują na rolę, jaką pełni mediacja w rozwiązywaniu sporów, w szczególności sporów rówieśniczych.