Skip to:

Uczniowie Międzynarodowego Gimnazjum Europejskiego z Warszawy gościli 22 listopada 2010 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Gimnazjaliści - w ramach realizacji przedmiotu wiedza o społeczeństwie - wzięli udział w zajęciach na temat Konwencji o Prawach Dziecka i spotkali się z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. Uczniowie pytali Rzecznika m.in. o jego pracę: dlaczego zdecydował się ubiegać o ten urząd, kto i na jakich zasadach dokonał wyboru oraz jakie są wady i zalety pełnienia tej funkcji. Młodzież interesowała się również problemem głodu i otyłości wśród dzieci, a także kwestią swobodnego podróżowania po świecie ludzi młodych i ich odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia. Marek Michalak wyjaśnił również kwestie dotyczące ratyfikowania przez poszczególne państwa Konwencji o Prawach Dziecka oraz praktycznego stosowania jej zapisów.

Uczniowie Międzynarodowego Gimnazjum Europejskiego z Warszawy gościli 22 listopada 2010 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.