Skip to:

9 maja br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim Biurze uczniów z Gimnazjum nr 3 z Grodziska Mazowieckiego.

Znakomicie przygotowani do spotkania uczniowie zadawali Markowi Michalakowi mnóstwo wnikliwych pytań, m.in. o kwestię nauki religii i etyki w szkole, skutki częstych zmian w podstawie programowej, skuteczność oceniania wiedzy za pomocą testów. Młodych ludzi interesowało także, czemu nauka w Polsce jest obowiązkowa oraz czy, zdaniem Rzecznika, 6-latki rzeczywiście są gotowe na to, by rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Pytań było mnóstwo, odpowiedzi – wyczerpujące, a na koniec spotkania Rzecznik podpisał i podarował uczniom dla ich szkoły stylizowaną planszę z Kodeksem Praw Dziecka. Każdy z gości otrzymał także pakiet materiałów informacyjnych, dotyczących praw dziecka

Podczas spotkania Rzecznik przedstawił uczniom zakres swojej pracy i kompetencji, wynikających z Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Opowiedział, jak wygląda jego codzienna praca, jakiego typu sprawy podejmuje oraz jakie uprawnienia są mu najbardziej pomocne w walce o zabezpieczanie dobra dzieci. Zwrócił uwagę gimnazjalistom, że także w ich rękach leży podejmowanie inicjatyw, czy wychodzenie z propozycjami zmian w sprawach im bliskich i ważnych oraz, że zawsze mają prawo upominać się o respektowanie swoich praw.