Skip to:

W piątek 22 czerwca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się w swoim Biurze z młodzieżą z Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie. Po spotkaniu z Markiem Michalakiem gimnazjaliści wzięli udział w warsztatach o prawach dziecka.

Ponad 20 gimnazjalistów wraz z dwójką nauczycieli przybyło do siedziby Rzecznika w Warszawie. Podczas spotkania Marek Michalak odpowiedział na wiele pytań gimnazjalistów, m.in. jaki jest zakres kompetencji Rzecznika Praw Dziecka, jak wygląda jego dzień pracy, a także w jaki sposób można zostać wybranym na ten urząd. Pedagodzy byli natomiast ciekawi jakie są zadania Rzecznika na gruncie międzynarodowym oraz jakie sprawy poruszane są w ramach Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Zebraną młodzież interesowały również zagadnienia promocji praw najmłodszych i edukacji w tym zakresie. Rozmawiano także na temat zakazu stosowania przemocy wobec dzieci oraz ich sytuacji przed wymiarem sprawiedliwości. Marek Michalak podkreślał w rozmowie z uczniami niezbywalne prawo dziecka do szacunku i konieczność jego respektowania przez każdego. Zachęcał także do aktywnego działania w swoim środowisku lokalnym i rówieśniczym.

W piątek 22 czerwca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się w swoim Biurze z młodzieżą z Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie. Po spotkaniu z Markiem Michalakiem gimnazjaliści wzięli udział w warsztatach o prawach dziecka.