Skip to:

8 maja 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gościli uczniowie z Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

Uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących praw dziecka, zwiedzili Biuro oraz spotkali się z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem.

Gimnazjalistów interesowało najbardziej  przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci – zarówno tej rówieśniczej, doznawanej w szkole, jak i domowej, która spotka niektóre dzieci ze strony rodziców. Uczniowie omawiali historie dotyczące przemocy z różnych punktów widzenia - sprawcy, ofiary i obserwatora. Przekonali się tym samym, że nieprzyjemne sytuacje, których doświadczają w szkole od swoich rówieśników, często są przemocą. Omówili sposoby reagowania, powiadamiania osób dorosłych, przekonując się, że oni również mogą reagować na przemoc i doprowadzić do zmiany sytuacji.

Młodzież była zainteresowana działalnością samego Rzecznika – z zaangażowaniem dyskutowali o sposobach pracy biura, interwencjach podejmowanych przez Rzecznika, ich przyczynach i o przestrzeganiu praw dziecka.