Skip to:

16 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas uroczystości z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. To zaszczytne wyróżnienie przyznane głogowskiej Szansie odebrała Anna Lechowska, prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa. Tym samym organizacja dołączy do grona uhonorowanych medalem, wśród których znajdują się m.in.: dr Maria Łopatkowa, prof. Bibiana Mossakowska, prof. Jadwiga Bińczycka, prof. Alicja Chybicka oraz KOPD i Fundacja Dar Serca z Chicago.

Odznakę nadaje Rzecznik Praw Dziecka z własnej inicjatywy (tak, jak w tym przypadku) albo na wniosek ministra czy kierownika urzędu centralnego, terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego, rektora uniwersytetu czy innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw dziecka, a także organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw dziecka, kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA  w Głogowie  działa od 15 lat, zajmuje się szeroko rozumianą pomocą skierowaną do osób młodych, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli.  Organizuje pomoc  w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, w tym szkolnych. Pracuje  z ofiarami przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej, agresji. Prowadzi różnego rodzaju  zajęcia tematyczne: socjoterapeutyczne, żonglerskie, twórcze, sportowe, warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, językowe, korepetycje z przedmiotów, z pomocy przedmedycznej. Stowarzyszenie jest organizatorem szkoleń i konferencji  dotyczących problematyki dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie jest też inicjatorem powstania Młodzieżowej Szkoły Liderów.