Skip to:

Patrycja Pawłowska i Michał Matczak z głogowskiego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w asyście prezes stowarzyszenia Anny Lechowskiej, społecznej doradczyni Rzecznika Praw Dziecka - w dniach 29-30 czerwca 2017 roku w Paryżu reprezentowali Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka podczas  spotkania Europejskiej Sieci Młodych Doradców ENYA, działającej przy Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC.

Podczas dwudniowego seminarium reprezentanci 11 krajów europejskich: Azerbejdżanu, Belgii, Hiszpanii, Cypru, Francji, Grecji, Włoch, Malty, Polski, Szkocji i Walii – dyskutowali o wszystkim, co dotyczy praw dziecka, a w szczególności relacji pomiędzy młodymi ludźmi i umacniania ich tożsamości. Efektem prac młodzieży w Paryżu są rekomendacje dotyczące edukacji młodych ludzi, ochrony praw dziecka oraz zagadnień dotyczących aktywnego uczestnictwa młodzieży. Konkretne propozycje działań  w tym obszarze zostaną przedstawione Rzecznikom Praw Dziecka z całej Europy podczas wrześniowego Zjazdu sieci ENOC w Helsinkach.

W spotkaniu ENYA w Paryżu uczestniczyli również Rzecznicy Praw Dziecka z Katalonii Maria Jesus Larios, Grecji - George Moschos i Francji Geneviève Avenard, oraz nowo wybrany RPD Szkocji – Bruce Adamson.

ENOC (European Network of Ombudspersons for Children) została założona na spotkaniu w Trondheim w Norwegii w 1997 r. Jej zadaniem jest promocja i ochrona praw dzieci, sformułowanych w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka. Zrzesza niezależne instytucje narodowe, regionalne lub lokalne czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka w państwach europejskich. Ich przedstawiciele spotykają się każdego roku w innym mieście. Polska jest członkiem ENOC od 2001 r.