Skip to:

15 września 2011 roku - w drugim dniu Zjazdu Rzeczników Praw Dziecka sieci ENOC - w obradach uczestniczyła młodzież z Iralndii Północnej, Grecji, Cypru, Malty, Republiki Serbskiej oraz Polski. Młodzi Doradcy przedstawili Rzecznikom rekomendacje i propozycje działań w najważniejszych dla nich sprawach.

Pod koniec lipca tego roku odbyło się w Belfaście spotkanie Europejskiej Sieci Młodych Doradców ENYA, działającej przy Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Przygotowano wówczas propozycje konkretnych działań na rzecz wzmocnienia ochrony praw dziecka w takich obszarach, jak edukacja, ochrona zdrowia, nowe technologie oraz pomysły na skuteczniejsze zapobieganie przemocy wobec najmłodszych. Ośmioro członków ENYA, w tym doradcy polskiego Rzecznika Anna Jastrzembska z Bydgoszczy i Aleksander Strzelecki z Warszawy, zaprezentowali na forum Zgromadzenia Ogólnego ENOC efekty dyskusji w gronie młodzieży.

Członkowie ENYA przybyli do Warszawy na 3 dni. Wspólnie z polskimi rówieśnikami zwiedzili miasto, będa również w Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik.

15 września 2011 roku - w drugim dniu Zjazdu Rzeczników Praw Dziecka sieci ENOC - w obradach uczestniczyła młodzież z Iralndii Północnej, Grecji, Cypru, Malty, Republiki Serbskiej oraz Polski. Młodzi Doradcy przedstawili Rzecznikom rekomendacje i propozycje działań w najważniejszych dla nich sprawach.