Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł 4 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Cypru Ledę Koursoumba.

Podczas wizyty Pani Rzecznik zapoznała się z pracą Rzecznika Praw Dziecka w Polsce, a także zwiedziła pomieszczenia Biura. W trakcie rozmowy Rzecznicy wymienili się doświadczeniami na temat działań podejmowanych na rzecz dzieci oraz obrony praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Dużo uwagi poświęcono rozwiązaniom prawnym dotyczącym zapobiegania przemocy wobec dzieci - zarówno w Polsce, jak i na Cyprze obowiązuje ustawowy zakaz bicia najmłodszych. Spotkanie było też doskonałą okazją do wymiany dobrych praktyk. Pani Rzecznik jest bowiem szczególnie zaangażowana w pracę na rzecz tworzenia przyjaznego dzieciom wymiaru sprawiedliwości i organizuje w swoim kraju specjalne szkolenia w tym zakresie. Jest także gorącą orędowniczką idei i działań Janusza Korczaka, dlatego z uznaniem przyjęła informacje o inicjatywie ustanowienia przez polski Parlament roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł 4 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Cypru Ledę Koursoumba.