Skip to:

5 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim Biurze pracowników pomocy społecznej z Białorusi.

Spotkanie, zorganizowane w ramach działań Fundacji "Rozwiń Skrzydła", miało na celu przedstawienie zakresu obowiązków Rzecznika Praw Dziecka, a także problematyki zgłaszanych spraw i sposobów ich rozwiązywania. Marek Michalak przybliżył też uczestnikom spotkania zapisy obowiązującej od 1 sierpnia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także zaprezentował założenia procedowanej w Sejmie nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

5 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim Biurze pracowników pomocy społecznej z Białorusi.