Skip to:

O tym dlaczego powołano instytucję Rzecznika Praw Dziecka i w jakim zakresie pomaga dzieciom - Marek Michalak rozmawiał z delegacją uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.

Na spotkanie z Rzecznikiem do Warszawy przyjechało ponad 40 uczniów klas V oraz VI wraz z opiekunami. Marek Michalak opowiedział gościom z Dąbrówki o historii urzędu, jego zadaniach oraz ambicjach. Przypomniał rolę jaką od początku funkcjonowania Biura pełni Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12) oraz omówił problemy, z którymi najczęściej o pomoc zwracają się dzieci oraz młodzież. Historia Rzecznika pobudziła gości do zadania wielu pytań o prawa dziecka oraz ich ochronę, a także życiem prywatne i pasje Marka Michalaka.

Spotkanie tradycyjnie zakończyła wspólna sesja fotograficzna oraz wymiana upominków.