Skip to:

29 września br. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odwiedziła delegacja Japończyków na co dzień pracujących z najmłodszymi i zainteresowanych prawami dziecka. Przyjechali do Polski w ramach podróży z okazji 20. rocznicy ratyfikowania przez Japonię Konwencji o Prawach Dziecka. Celem wizyty w Biurze RPD było poznanie polskich doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu ochrony praw dziecka oraz instytucji Rzecznika Praw Dziecka, do powołania której Japonia się przygotowuje.

Delegaci Japonii przedstawili problemy dzieci w Kraju Kwitnącej Wiśni, wyrazili podziw i uznanie dla polskiego systemu praw dziecka oraz przyjęli rekomendacje w sprawie budowania urzędu, wyposażonego w uprawnienia do występowania w interesie dzieci. Podczas spotkania goście zapoznani zostali z kompetencjami polskiego Rzecznika Praw Dziecka.  Podkreślono, że sprawowany przez niego urząd posiada umocowanie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przybliżone zostały także statystyki dotyczące pracy Rzecznika oraz specyfika podejmowanych działań.

Goście zainteresowani byli funkcjonowaniem systemu wspierania rodzin i pieczy zastępczej, sposobami walki z przemocą wobec najmłodszych oraz radzenia sobie z przemocą rówieśniczą w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.