Skip to:

O prawach dziecka, Januszu Korczaku i zadaniach Rzecznika Praw Dziecka – rozmawiała z Markiem Michalakiem delegacja dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogoźnicy (6 czerwca).

Na spotkanie ze swoim Rzecznikiem do Warszawy przyjechało 45 uczniów, głównie klas podstawowych oraz gimnazjalnych, wraz z opiekunami. Goście z Lubelszczyzny odwiedzili RPD z okazji 10-lecia istnienia Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Spotkanie w Biurze RPD tradycyjnie rozpoczęło się od lekcji o prawach dziecka. Uczniowie z Rogoźnicy zapoznali się z historią praw dziecka na świecie oraz w Polsce, a także z zasadami funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Dziecka.

Po krótkim wstępie zdobytą wiedzę mogli zweryfikować już w obecności Marka Michalaka. Z Rzecznikiem dzieci rozmawiały m.in. o ich zdaniem najważniejszych prawach dziecka i wartości pracy na rzecz drugiego człowieka.

Na koniec wizyty nie zabrakło wspólnych zdjęcia – na „rzecznikowskiej” ściance. Wszyscy uczniowie otrzymali materiały edukacyjno-informacyjne o prawach dziecka.