Skip to:

- W szkole, która potrafi zintegrować nauczycieli i rodziców w ramach wspólnych przedsięwzięć, łatwiej nie tylko o przestrzeganie elementarnych praw dziecka, ale również „dobry klimat” dla edukacji – mówił Rzecznik Praw Dziecka podczas Święta Patrona Szkoły, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Grali Dąbrowiznie (3 czerwca).

Podczas festynu rodzinnego towarzyszącego uroczystościom nie brakowało występów artystycznych przygotowanych przez dzieci i przez rodziców wspólnie z nauczycielami, a także rywalizacji sportowej. Rzecznik spotkał się z dziećmi i pracownikami szkoły.